Lička Ekološka Akcija LEA

Visits: 995

Added: 4.11.2013.

Popularity: 0.26

http://www.lea.hr

Description

Reakcija na rastuće potrebe društva za uočavanjem i rješavanjem problematike zaštite okoliša. Aktivnosti Lea-e usmjerene su na rješavanje lokalnih problema Like.

Location