Sudski Tumači za engleski talijanski njemački jezik

Visits: 395

Added: 11.11.2013.

Popularity: 0.16

http://sudskitumaci.com.hr/

Description

Usluge usmenog i pismenog prijevoda na i sa engleskog, njemačkog i talijanskog jezika. Ovjera žigom stalnog sudskog tumača prevednih dokumenata.

Location