Geo CAD

Visits: 1195

Added: 4.1.2014.

Popularity: 0.32

http://www.geo-cad.hr

Description

Osnovna djelatost poduzeća je geologija - projektiranje, nadzor, izrada geoloških, hidrogeoloških i inženjersko-geoloških elaborata i podloga, te provedba probnih crpljenja zdenaca i pijezometara manjim količinama (za sada do 5.0 l/s). Ostale djelatnosti su geofizička istraživanja (geoelektrično sondiranje i geoelektrična tomografija) u sklopu vodoistražnih i drugih istraživanja, informatika - obrada podataka i usluge.

Location