Dizala Đurčević

Visits: 2602

Added: 30.9.2002.

Popularity: 0.34

http://www.dizala-djurcevic.hr

Description

Obavljamo montažu novih te servis i remont postojećih dizala (liftova), teretnih platformi, platformi za invalide i škarastih platformi.

Location