Društvo i narod

Hrvatska je izrazito iseljenička zemlja. Razmjerno broju stanovništva ona danas ima vjerojatno najveću dijasporu od svih europskih zemalja. Točan broj iseljenika nije moguće utvrditi budući da se u svim fazama iseljavanja nisu prikupljali podaci niti ih poznaju statistike zemalja useljenja.

Hrvatski doseljenici bili su uglavnom registrirani po zemlji iseljenja, a to je bila Austro-Ugarska odnosno Jugoslavija. Još je teže odrediti broj osoba hrvatskog podrijetla koje su rođene u stranim zemljama. Ipak na temelju dostupnih podataka može se gotovo sa sigurnošću utvrditi da danas približno svaki treći Hrvat živi izvan domovine.

Podaci o Hrvatima izvan domovine dobiveni su ljubaznošću Hrvatskog informacijskog centra, sa stranice "Hrvati izvan domovine". 


Hrvatska matica iseljenika
Hrvatska matica iseljenika nastavlja ostvarivanje svoje misije poticanja, povezivanja, suradnje, građenja partnerstva s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima, s našim ljudima i udrugama koje djeluju u hrvatskim zajednicama diljem svijeta.