WWW.HR - Izjava o pristupačnosti

WWW.HR - početna stranica Hrvatske nastoji osigurati digitalnu pristupačnost sadržaja osobama sa složenim komunikacijskim potrebama, poštujući smjernice za pristupačnost mrežnog sadržaja WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) u najvećoj mogućoj mjeri.

Smjernice WCAG definiraju tri razine usklađenosti: A, AA i AAA. U trenutnoj veziji, WWW.HR je djelomično sukladan smjernicama na razini A. Djelomično sukladan znači da neki elementi sadržaja nisu u potpunosti u skladu sa standardom pristupačnosti. U budućim nadogradnjama nastojat ćemo doraditi sadržaj, te ga oblikovati kako bi zadovoljavao smjernice do razine AA.

Ako pri korištenju portala WWW.HR uočite značajnije prepreke s obzirom na pristupačnost, molimo da nas obavijestite na:

Zavod za telekomunikacije, FER
Unska 3
HR-10000 Zagreb
Hrvatska/Croatia
Tel: +385 1 6129 745
Fax: +385 1 6129 832
Elektronička pošta: marin.vukovic@fer.hr.