WWW.HR - Izjava o pristupačnosti

WWW.HR - početna stranica Hrvatske nastoji osigurati digitalnu pristupačnost sadržaja osobama sa složenim komunikacijskim potrebama, poštujući smjernice za pristupačnost mrežnog sadržaja WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) u najvećoj mogućoj mjeri. Smjernice WCAG definiraju tri razine usklađenosti: A, AA i AAA.

Tijekom ugradnji opcija pristupačnosti korišteni su elementi "Metodologije za razvoj pristupačnog weba" koju je razvio Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) u okviru suradnje s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM).

U trenutnoj veziji, WWW.HR je sukladan smjernicama AAA prema standardu WCAG 2.0.

Ipak, ako pri korištenju portala WWW.HR uočite prepreke s obzirom na pristupačnost, molimo da nas obavijestite na:

Zavod za telekomunikacije, FER
Unska 3
HR-10000 Zagreb
Hrvatska/Croatia
Elektronička pošta: marin.vukovic@fer.hr.