Državno uređenje

Prema Ustavu Republike Hrvatske (22. prosinca 1990), Hrvatska je stvorena i definirana kao jedinstvena i nedjeljiva demokratska i socijalna država.

Vlast u Republici Hrvatskoj dolazi od naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i jednakih građana.

Najviše vrijednosti ustavnoga poretka Republike Hrvatske jesu: sloboda, jednaka prava, nacionalna jednakost, mir, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, pravo vlasništva, vladavina prava, očuvanje prirode i okoliša i vladavina demokracije i višestranački sustav.

Od 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska je punopravna članica Europske unije.