Državno uređenje

Predsjednik Republike Hrvatske

Predsjedniku Republike pripada i predstavnička i izvršna funkcija. On predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu. Nadležan je za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, kao i za stabilno, normalno i usklađeno djelovanje državne vlasti.

Predsjednik se bira na temelju općega i jednakoga biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na razdoblje od pet godina. Nitko ne može biti više od dva puta biran za predsjednika Republike.

Predsjednik Republike raspisuje izbore za Hrvatski sabor, raspisuje referendum, povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja, na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru, uživa povjerenje većine svih zastupnika, daje pomilovanja, dodjeljuje odlikovanja i priznanja, te obavlja druge dužnosti određene Ustavom. U suradnji s Vladom, Predsjednik sudjeluje u oblikovanju i provedbi vanjske politike, odlučuje o osnivanju diplomatskih misija, postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija RH u inozemstvu, daje vjerodajnice i prima vjerodajnice šefova stranih diplomatskih misija.

Predsjednik je vrhovni zapovjednik oružanih snaga RH, imenuje i razrješuje vojne zapovjednike, objavljuje rat i zaključuje mir na temelju odluke Hrvatskog sabora, u skladu sa zakonom. Za vrijeme trajanja ratnog stanja može donositi uredbe sa zakonskom snagom. Predsjednik Republike u suradnji s Vladom usmjerava rad sigurnosnih službi. Predsjednik Republike i predsjednik Vlade supotpisuju odluke o imenovanjima čelnika sigurnosnih službi, nakon pribavljenog mišljenja nadležnoga saborskog odbora. Predsjednik, pod precizno određenim uvjetima, može raspustiti Hrvatski sabor ako se Vladi izglasuje nepovjerenje, ili ako se ne donese državni proračun u roku od tri mjeseca nakon što je predložen.

Predsjednica Republike jest Kolinda Grabar-Kitarović, izabrana u siječnju 2015. godine.

Prvi predsjednik bio je dr. Franjo Tuđman, koji je preminuo 10. prosinca 1999. godine. Bio je predsjednik od 1990. godine.

Drugi predsjednik bio je Stjepan Mesić, a služio je u dva mandata (2000. - 2010.).

Treći predsjednik bio je Ivo Josipović, a služio je u jednom mandatu (2010. - 2015.).

Vlada Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske prema članku 112. Ustava predlaže zakone i druge akte Hrvatskom saboru, predlaže državni proračun i završni račun, provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora, donosi uredbe za izvršenje zakona, vodi vanjsku i unutarnju politiku, usmjerava i nadzire rad državne uprave, brine o gospodarskom razvitku zemlje, usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi i obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom (članak 112).

Vladu Republike Hrvatske čine predsjednik, jedan ili više podpredsjednika i ministri. Bez odobrenja Vlade predsjednik i članovi Vlade ne mogu obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost (članak 108). Članove Vlade predlaže osoba kojoj je Predsjednik Republike povjerio mandat za sastav Vlade. Odmah po sastavljanju Vlade, a najkasnije u roku od 30 dana od prihvaćanja mandata, mandatar je dužan program Vlade i Vladu predstaviti Hrvatskom saboru i zatražiti glasovanje o povjerenju. Vlada stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru. Predsjednik i članovi Vlade polažu svečanu prisegu pred Hrvatskim saborom. Tekst prisege utvrđuje se zakonom. Na temelju odluke Hrvatskoga sabora o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske, rješenje o imenovanju predsjednika Vlade donosi Predsjednik Republike uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora, a rješenje o imenovanju članova Vlade donosi predsjednik Vlade uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora. (članak 109). Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru. Predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osobno su odgovorni za svoje područje rada (članak 114).

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske je Andrej Plenković.

Dosadašnji predsjednici Vlada bili su:

 • Stjepan Mesić, HDZ - 30. svibnja 1990. - 24. kolovoza 1990.
 • Josip Manolić, HDZ - 24. kolovoza 1990. - 17. srpnja 1991.
 • Franjo Gregurić, HDZ - 17. srpnja 1991. - 12. kolovoza 1992.
 • Hrvoje Šarinić, HDZ - 12. kolovoza 1992. - 3. travnja 1993.
 • Nikica Valentić, HDZ - 3. travnja 1993. - 7. studenog 1995.
 • Zlatko Mateša, HDZ - 7. studenog 1995. - 27. siječnja 2000.
 • Ivica Račan, SDP - 27. siječnja 2000. - 23. prosinca 2003.
 • Ivo Sanader, HDZ - 23. prosinca 2003. - 3. srpnja 2009.
 • Jadranka Kosor, HDZ - 3. srpnja 2009. - 23. prosinca 2011.
 • Zoran Milanović, SDP - 23. prosinca 2011. - 23. siječnja 2016.
 • Tihomir Orešković, 23. siječnja 2016. - 20. listopada 2016.