Geografija i priroda

Ukupna površina 87.661 km2
Površina kopna (31.12.2004) 56.594 km2
Površina teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda 31.067 km2
Dužina morske obale 5.835,3 km
Dužina morske obale - samo kopno 1.777,3 km
Dužina morske obale - otoci 4.058,0 km
Ukupna ekonomska površina mora 113.680 km2
Dužina kopnene granice
2.028 km
Dužina kopnene granice prema Sloveniji
501 km
Dužina kopnene granice prema Bosni i Hercegovini
932 km
Dužina kopnene granice prema Mađarskoj 329 km
Dužina kopnene granice prema Srbiji
252 km
Dužina kopnene granice prema Crnoj Gori
14 km

Geografske koordinate krajnjih točaka


Naselje Grad Županija Sjeverna
geografska širina
Istočna
geografska dužina
Sjever Žabnik Sv. Martin
na Muri
Međimurska 46°33'
16°22'
Jug otok Galijula
(Palagruža)
Komiža Dubrovačko-
neretvanska
42°23'
16°21'
Istok
Ilok (Rađevac)
Ilok Vukovarsko-
srijemska
45°12'
19°27'
Zapad Bašanija (rt Lako)
Umag Istarska 45°29'
13°30'
Državni zavod za statistiku