Geografija i priroda

Dvije rijeke (autor: Mirko Beović, www.mirkobeovic.com)

Rijeke u Hrvatskoj pripadaju dvama slivovima:

  • oko 62% rijeka Hrvatske pripada crnomorskom,
  • oko 38% pripada jadranskom slivu.

Granicu između ta dva sliva čini razvodnica koja ide vrhovima dinarskih planina.

Sava je najznačajnija i najdulja hrvatska rijeka (prema ukupnoj dužini vodotoka u RH). Izvire u Sloveniji, na spoju Save Doline i Save Bohinjke, a utječe u Dunav kod Beograda. Pogodna je za plovidbu od Siska nizvodno. Ukupna površina sliva Save je oko 95 700 km². Dužina njenog toka u Hrvatskoj je 562 km.

Drava je druga po duljini hrvatska rijeka. Izvire u južnom Tirolu u Italiji, a zatim protječe kroz Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku, a utječe u Dunav kod Aljmaša, na granici Hrvatske i Srbije. Plovna je od ušća do mjesta Čađavica. U Hrvatskoj teče u dužini od 305 km.

Dunav, druga po veličini europska rijeka samo manjim dijelom protječe kroz Hrvatsku (188 km), na krajnjem istoku zemlje.

Primorske su rijeke kraće i imaju veće padove. Najveće su primorske rijeke:

  • Mirna i Raša u Istri te
  • Zrmanja, Krka i Cetina u Dalmaciji.

Najviše ponornica ima u Lici.