Sport

Stipe Božić

(2.1.1951., Zavojane)

Najuspješniji hrvatski penjač, jedan od najboljih na svijetu.

Popeo se na 3 najviša vrha na svijetu: Mount Everest (8848 m), K 2 (8611 M) i Kangcenjungu (8586 m). Stajao je i na najvišim vrhovima svih 7 kontinenata: Mount Everest (Azija), Aconcagua (J. Amerika), Mount McKinley (S. Amerika), Kilimanjaro (Afrika), Mount Vinson (Antartika).

Stipe Božić spustio se 1395 metara duboko pod zemlju u Lukinoj jami na Velebitu. Ako se uzme ta dubina ispod površine zemlje i visina Mount Everesta, proizlazi da Božić drži svojevrstan svjetski visinski rekord. S jednom međunarodnom ekspedicijom na skijama stigao je i na Sjeverni pol.

Profesionalnom je kamerom snimio na kilometre filmskoga i video materijala na najnedostupnijim krajevima svijeta. Režirao je više od 60 dokumentarnih filmova. Njegovi filmovi nagrađivani su na međunarodnim filmskim festivalima. Autor je mnogobrojnih novinskih članaka, feljtona, novela, kalendara, te knjiga Put na vrh svijeta i Sedam vrhova. Godinama je pisao za listove Slobodnu Dalmaciju, Večernji list, Hrvatsku maticu iseljenika, Hrvatski planinar i National Geographic.