Znanost i obrazovanje

Nacionalna i sveučilišna knjižnica nacionalna je knjižnica Republike Hrvatske i središnja knjižnica Sveučilišta u Zagrebu.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje, zaštićuje i daje na korištenje:

  • knjižničnu građu s područja Republike Hrvatske,
  • rukopise i rukopisne ostavštine istaknutih osoba s područja Republike Hrvatske, kao i rukopisnu građu koja se odnosi na Republiku Hrvatsku,
  • djela hrvatskih autora objavljena u drugim zemljama kao i djela koja se odnose na Hrvatsku, a objavljena su izvan Hrvatske.

Kao najveća općeznanstvena knjižnica, pruža informacijsku podršku za znanstveni rad i nastavu u visokoškolskim ustanovama, a za opravdane potrebe njezine zbirke i usluge mogu koristiti fizičke i pravne osobe iz Hrvatske ili iz inozemstva.

Kao nacionalna knjižnica vodeća je institucija u zemlji te razvija međusobne odnose s knjižnicama u drugim dijelovima svijeta.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica