Znanost i obrazovanje

Osnovno i obvezno obrazovanje (osnovna škola) pruža široko opće obrazovanje, traje osam godina, a razvilo se od obrazovanja koje je u prošlosti trajalo 4, 5, 6 i 7 godina.

Osnovno obrazovanje organizacijski ima dva stupnja po četiri godine: razredna nastava (poučava jedan učitelj) i predmetna nastava (poučava više učitelja ovisno o broju nastavnih predmeta). Osnovno obrazovanje ostvaruju odgojno-obrazovne ustanove (škole) koje su posebne upravno-administrativne cjeline. Osnovna škola može imati u svom sustavu jednu ili više podružnica (područnih škola); to su većinom četverorazredne škole za učenike od 1. do 4. razreda, najčešće u tzv. mješovitim razrednim odjelima, a postoje i osmorazredne područne škole.