Znanost i obrazovanje

Bolonjsku deklaraciju Hrvatska je potpisala 2001. godine na ministarskoj konferenciji u Pragu, čime se obavezala da će do 2010. godine uskladiti svoj sustav visokog obrazovanja prema njenim zahtjevima. Cilj je Bolonjskog procesa pridonijeti pretvorbi Europe u najnaprednije društvo znanja, a stvaranje zajedničkog prostora visokog obrazovanja osigurat će pokretljivost i zapošljivost građana Europske unije.

U Republici Hrvatskoj upravo traje prilagodba studijskih programa, što predstavlja tek prvu fazu reforme visokog obrazovanja prema načelima Bolonjskog procesa.

Ostvarena su tri prioritetna cilja za razdoblje od 2003. do kraja 2005. godine kao preduvjet za ostale ciljeve koji vode konačnom stvaranju zajedničkog europskog prostora visokog obrazovanja. To su:

  • izgradnja sustava jamstva kvalitete visokog obrazovanja (donesen Zakon, podzakonski akti, a o provedbi će brinuti Agencija za znanost i visoko obrazovanje),
  • prihvaćanje visokoškolskog sustava temeljenog na dva glavna ciklusa (prvi je preddiplomski studij u trajanju od najmanje tri godine [3+2 ili 4+1], a drugi vodi magisteriju i/ili doktoratu),
  • priznavanje stranih diploma (novi Zakon primjenjuje se od srpnja 2004. i usklađen je s europskim preporukama o priznavanju stranih diploma) te
  • uspostavljanje sustava prijenosa bodova (ETCS) kao sredstvo promocije pokretljivosti studenata.
Hrvatska gospodarska komora