Gradovi i županije

Brodsko-posavska županija smještena je u južnom dijelu slavonske nizine, na prostoru između planine Psunj, Požeškog i Diljskog gorja sa sjevera i rijeke Save s juga i obuhvaća prostor od ukupno 2.043 četvorna kilometra što čini 3,61 % ukupnog teritorija Republike Hrvatske (56.542 četvorna kilometra). Prema popisu stanovništva iz 2001., Brodsko-posavska županija ima 172.993 stanovnika što je za 2.005 stanovnika ili 1,15 % manje u odnosu na 1991. godinu. Brodsko-posavska županija participira sa 3,95 % u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske (4.381.352). Prosječna gustoća naseljenosti je 84,68 stanovnika na 1 četvorni km. U gradovima živi 79.004 stanovnika ili 45,67 % od čega u Slavonskom Brodu kao sjedištu županije 63.268 stanovnika, a u Novoj Gradiški 15.736 stanovnika. U ruralnim sredinama živi 93.989 stanovnika ili 54,33 % svih stanovnika županije. Brodsko-posavska županija je jedna od najužih i najdužih županija koja na istoku graniči sa Vukovarsko-srijemskom, na sjeveroistoku sa Osječko-baranjskom, na sjeveru sa Požeško-slavonskom te na zapadu sa Sisačko-moslavačkom županijom dok se južna granica županije proteže uz rijeku Savu koja je ujedno i međudržavna granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Područje Brodsko-posavske županije može se podijeliti na tri cjeline: brdsko, ravničarsko i nizinsko. Brdsko područje čini blago uzdignuto gorje pokriveno šumom s najvišom nadmorskom visinom od 984 m (Psunj). Ravničarsko područje zauzima najveći dio županije, a čini ga ogranak plodne slavonske ravnice. Nizinsko područje zauzima prisavski dio, uglavnom dobro zaštićen od visokih voda Save, koji je isprepleten osnovnom i lokalnom kanalskom mrežom. Županija je područje umjerene kontinentalne klime s vrlo rijetko izraženim ekstremnim meteorološkim promjenama. Bogatstvo voda, šuma i plodno tlo, plovna rijeka i značajni kopneni europski putevi prirodni su uvjeti koji su omogućili visokorazvijeno gospodarstvo, promet, trgovinu i kulturu. U funkciji razvitka gospodarstva svakako treba promatrati i obrazovni sustav odnosno školstvo. Školstvo obuhvaća osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje. Sa stajališta gospodarstva najzanimljivije su srednje i visoke škole kao izvor kvalificiranih istručno osposobljenih kadrova. U Brodsko-posavskoj županiji ima ukupno 11 srednjih škola od čega su 3 gimnazije i 8 strukovnih škola u koje se godišnje upisuje oko 2.350 učenika. U županiji postoji i jedna visokoškolska ustanova Strojarski fakultet koji je u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i koji vrši izobrazbu inženjera, diplomiranih inženjera i doktora tehničkih znanosti kao i specijalističkih profila.

Brodsko-posavska županija