Zanimljivost
UNESCO i baština
Hrvatska, zajedno sa Španjolskom, ima
najveći broj upisanih elemenata na popisu UNESCO
nematerijalnih dobara od svih europskih zemalja

Saznajte više