Hrvatska uživo Varaždin

Kamera je postavljena na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.

Varaždin Live

Fakultet organizacije i informatike, Varaždin