Đuro Đaković - Zavarene posude

Posjeta: 1056

Dodano: 4.7.2007.

Popularnost: 0.22

http://www.zavarene-posude.hr/

Opis

Široku paletu proizvodnog programa društva danas čine propan butan boce, spremnici za ukapljeni nafni plin, spremnici za naftu i naftne derivate, prenosive punionice plina, INOX šavne cijevi i dr.

Lokacija