Zanimljivost
Plitvička jezera
Nacionalni park Plitvička jezera sastoji se od 16 jezera, podijeljenih na Gornja (12) i Donja (4) jezera.
Najveće i najdublje je jezero Kozjak s površinom od 81,5 hektara i dubinom od 46 metara.
U parku je zabilježeno više od 1200 biljnih vrsta.
Saznajte više