Kamera se nalazi na sedmom katu zgrade Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, na Zavodu za telekomunikacije. Usmjerena je prema širem središtu grada. Uključena je od 17. prosinca 1996. godine. Osim na ovoj stranici, link na sliku koju daje kamera nalazi se i na mnogim drugim stranicama.

Kamera je trenutno nedostupna!

Druga kamera postavljena je u zgradi Državnog hidrometeorološkog zavoda na Griču. Usmjerena je prema sjeveru grada.