Statistički pokazatelji

Ukupna površina 87.661 km2
Površina kopna (31.12.2004) 56.594 km2
Površina teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda 31.067 km2
Dužina morske obale 5.835,3 km
Dužina morske obale - samo kopno 1.777,3 km
Dužina morske obale - otoci 4.058,0 km
Obalno more 31.067,0 km2
Dužina kopnene granice
2.375 km
Dužina kopnene granice prema Sloveniji
668 km
Dužina kopnene granice prema Bosni i Hercegovini
1011 km
Dužina kopnene granice prema Mađarskoj 355 km
Dužina kopnene granice prema Srbiji
318 km
Dužina kopnene granice prema Crnoj Gori
23 km


Geografske koordinate krajnjih točaka


Naselje Grad Županija Sjeverna
geografska širina
Istočna
geografska dužina
Sjever Žabnik Sv. Martin
na Muri
Međimurska 46°33'
16°22'
Jug otok Galijula
(Palagruža)
Komiža Dubrovačko-
neretvanska
42°23'
16°21'
Istok
Ilok (Rađevac)
Ilok Vukovarsko-
srijemska
45°12'
19°27'
Zapad Bašanija (rt Lako)
Umag Istarska 45°29'
13°30'


Izvor: Državni zavod za statistiku