Cikloturizam

Cikloturizam, ili drugim riječima turizam za bicikliste, zadnjih nekoliko godina postiže sve veću popularnost, kako u ostatku Europe tako i u Hrvatskoj. Promocija zdravog i aktivnog života pozitivno utječe i na sve veće korištenje bicikala u svakodnevnom životu, ali i u slobodno vrijeme. Od tuda dolazi i potreba za cikloturizmom kao novom i popularnom turističkom granom.

Bez obzira na to što naš cikloturizam kaska za onim na razini nekih ostalih europskih zemalja, u posljednjih nekoliko godina diljem države osmišljene su i napravljene mnoge biciklističke staze. Time se biciklistima omogućava istraživanje Lijepe Naše na nešto drugačiji način od konvencionalnog turizma na koji smo navikli. Također su i razni smještajni prostori prilagodili ponudu biciklistima primarno nudeći zaštitu od loših vremenskih uvjeta. S obzirom na klimatske uvjete i geografski položaj, Hrvatska ima puno potencijala razvijati cikloturizam tijekom cijele godine. Danas u Hrvatskoj postoji 10 biciklističkih ruta, a osim tih naših ruta kroz državu prolaze i četiri velike europske biciklističke rute. Radi se o sljedećim stazama: Dravska biciklistička ruta, Savska biciklistička ruta, Dinarska biciklistička ruta, Jadranska biciklistička ruta, Moslavina i Sjeverna Slavonija ruta, Zagorska Karolina ruta, Jadran, Plitvice, Lonjsko polje, Balaton ruta,  Jadran – Drava biciklistička ruta, Neretva – Slavonija biciklistička ruta i Jadranski otoci ruta. A u kategoriju četiri EuroVelo rute spadaju dijelovi: Mediteranske biciklističke rute (Jadranska ruta), Atlantik – Crno more rute (Dunavska ruta), Baltičko – Jadransko more rute i Rute željezne zavjese (Dravska ruta).

Za nastavak ovog povoljnog razvoja cikloturizma potrebne su detaljno označene i deklarirane biciklističke staze i rute, te trud i potpora države, što u slučaju Hrvatske ne nedostaje.

Saznajte više: