Pretraži katalog informacija Hrvatske

Organizacije i društva

Posjeta: 1237

Dodano: 26.9.2006.

Popularnost: 0.29

http://dom-za-starije-delac.com/

Opis

Zadruga za pružanje usluga skrbi i trgovinu “Nima" je ustanova osposobljena za skrb prema starim i iznemoglim osobama. Pored svakodnevne pažnje i njege koja im je posvećena i pomoći za odrađivanje osnovnih životnih potreba, Dom Nima nudi prije svega društvenu aktivnost štićenicima, koja im je prijeko potrebna.

Lokacija