WWW.HR - Pravila kataloga

Pravila za prijavljivanje i uvrštavanje novih poslužitelja u katalog hrvatskih poslužitelja weba

 1. Adresa stranice (URL) koju pošalje predlagatelj mora biti ispravna, odnosno svi linkovi na stranici moraju funkcionirati, ne smije biti "razbijenih" slika ili praznih dokumenata.
 2. Stranice moraju biti dovršene, ili barem u onoj fazi izgradnje u kojoj mogu opravdati svoje uvrštenje u popis; ne tolerira se dodavanje nedovršenih stranica na kojima se ne nude nikakve informacije vezane uz opis stranice.
 3. Stranice moraju biti pisane na hrvatskom književnom jeziku ili engleskom jeziku.
 4. Prijava mora biti ispravna, sva obavezna polja moraju biti popunjena; ne dozvoljava se dodavanje stranica za koje nije poznat predlagač i njegova adresa elektroničke pošte; ne dopušta se dodavanje stranica za koje iz prijave nije jasno kakav sadržaj nude.
 5. Kategorija u koju se predlaže uvrštenje stranice mora biti sukladna sadržaju predložene stranice; ako se ukaže potreba, administrator pridržava pravo promijeniti predloženu kategoriju ili dodati predloženu stranicu u jednu ili više odgovarajućih kategorija.
 6. Stranica mora biti tematski vezana uz Republiku Hrvatsku; iznimno se dopušta uvrštenje stranica koje nisu izravno vezane uz promociju Republike Hrvatske, ali koje je mogu implicitno predmnijevati.
 7. Neće se dopustiti dodavanje stranice u kojoj se poziva ili potiče na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti.
 8. Neće se dopustiti dodavanje stranica koje mogu promicati nejednakost s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, nacionalno ili socijalno podrijetlo ili koje vrijeđaju javni moral i ćudoređe.
 9. Neće se dopustiti prijava parkiranih domena ili stranica koje uglavnom sadrže reklame, a ne nude kvalitetan sadržaj.
 10. Neće se dopustiti uvrštenje duplikata (npr. domena.hr, domena.com i domena www.domena.com). U postupku inventure svi duplikati bit će izbačeni, a zadržat će se samo domena unutar vršne domene .hr).
 11. Uvršteni poslužitelji bit će uklonjeni s kataloga ako se u bilo kojem trenutku ustanovi da njihov sadržaj nije u skladu s navedenim Pravilima.

Podaci uneseni u katalog ne moraju se podudarati s podacima koje je predlagatelj predložio.