WWW.HR - Kako prijaviti sjedište?

Stranice se na katalog prijavljuju putem obrasca do kojeg se može pristupiti sa svake stranice unutar kataloga. Prilikom prijave pazite na sljedeće:

  • WWW.HR će sam ponuditi predloženu kategoriju na temelju ključnih riječi Vaše stranice. Uvjerite se da je ponuđena kategorija doista adekvatna za vašu stranicu te je samo u tom slučaju i odaberite. Primjerice, ako su vaše stranice vezane uz smještaj na otoku Hvaru, nemojte ih prijavljivati u kategoriju Turizam i putovanja:Smještaj:Otoci, već u Turizam i putovanja:Smještaj:Otoci:Hvar.
  • kod prijave stranice nemojte koristiti sva velika slova ili reklamni rječnik za naziv i opis stranica. Nemojte koristiti riječi kao što su najveći, najbolji, jedini ili izraze kao što su Uvjerite se i sami, Dođite..., Čekamo na vas i slično. Pokušajte odabrati riječi koje će preko kojih će vas zainteresirani lakše pronaći putem tražilice. Birajte informativne imenice i pridjeve, koji će izdvojiti vašu stranicu iz sličnih opisa u katalogu.
  • koristite hrvatske dijakritičke znakove prema standardu UTF-8, što je automatski podešeno prilikom učitavanja kataloga. Nemojte koristiti CROSCII znakove ili znakove cc, ss, zz ili cx, sx, dx.
  • obavezno ispunite polja za hrvatski naziv i opis stranica. Ako ne navedete podatke na engleskom, stranice u engleskoj verziji kataloga neće biti ispisane.
  • ako su stranice već prijavljene na katalog, ponudit će Vam se mogućnost promjene naziva i opisa stranica.

O konačnoj promjeni odlučuje administrator. Obrazac za prijavu je jedini način za uvrštenje u katalog. Prijave putem e-maila ili telefona neće biti uzete u obzir.

Česta pitanja i odgovori

Zašto moje stranice nema na katalogu?

Zato jer je do sad nitko nije prijavio. Da bi se vaša stranica našla na našem katalogu, netko je mora prijaviti. Premda naši administratori samoinicijativno dodaju stranice na katalog, velika je vjerojatnost da vaša stranica neće biti dodana. Koristeći vezu na "Dodaj svoje sjedište" na svakoj stranici u katalogu, možete prijaviti svoje stranice u odgovarajuću kategoriju.

Kako odjaviti stranicu s kataloga?

Za sad ne postoji formular putem kojeg bi se stranice brisale s kataloga. Zato, ako želite s kataloga ukloniti stranicu, pošaljite e-mail na adresu marin.vukovic@fer.hr, s naslovom poruke "Obrisati URL" ili slično. Nakon toga će stranica u što skorijem roku biti obrisana.

Kako promijeniti podatke o stranici?

Ako pokušate prijaviti stranicu koja je već prijavljena na katalog, ponudit će Vam se mogućnost promjene podataka o stranici. Tako izmijenjene stranice ne uvrštavaju se izravno u katalog, već konačnu riječ o tome ima administrator kataloga.

Zašto je odbijena moja prijava?

Moguće je da prijava nije popunjena u skladu s pravilima i uputama danima u formularu za prijavu - upute o načinu pisanja opisa i naziva stranica te korištenju velikih slova prilikom upisivanja podataka. Jeste li dobro pazili da stranicu prijavite u odgovarajuću kategoriju? Jeste li se uvjerili da ne postoji prikladnija potkategorija odabrane kategorije?

Poslao sam prijavu prije više od sedam dana. Još nema odgovora, a stranice nema na katalogu. Što da radim?

Pričekajte još malo - prijava ima puno i proces provjere stranica traje određeno vrijeme. Ako ipak smatrate da proces traje predugo, moguće je da je došlo do odbijanja ili greške pa molimo da kontaktirate administratora na marin.vukovic@fer.hr.

Moja prijava u kategoriju "ABC" je odbijena, a slične stranice se nalaze u katalogu u istoj toj kategoriji. Zašto?

Neke stranice su uvrštene u katalog prije nego su definirana današnja pravila. Zato se kontinuirano pregledavaju prijavljene stranice i utvrđuje pripadaju li zaista u kategoriju u kojoj se nalaze. Ako smatrate da neke stranice ne spadaju u kategoriju u kojoj se nalaze, javite se administratoru na marin.vukovic@fer.hr.

Kako predložiti otvaranje nove kategorije?

Slanjem maila administratoru kataloga na marin.vukovic@fer.hr. Ukratko obrazložite vaš zahtjev za otvaranjem nove kategorije.