WWW.HR - O katalogu

Što je WWW.HR?

"WWW.HR - početna stranica Hrvatske" projekt je koji se pod pokroviteljstvom Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET, radi na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Dva osnovna servisa koje projekt nudi su:

  • početna WWW stranice Republike Hrvatske s osnovnim podacima o Hrvatskoj,
  • službeni CARNET-ov katalog WWW poslužitelja u Hrvatskoj.

Uz redovite poslove održavanja servisa, svake se godine uvode sadržajne novosti i tehnološka poboljšanja, koja se definiraju međusobnim Ugovorom CARNET-a i FER-a. Projekt je započeo na Zavodu za telekomunikacije iz entuzijazma nekoliko asistenata i kao službeni rođendan vodi se 12. veljače 1994. godine. Početkom svibnja 1996. godine WWW.HR postaje projekt CARNET-a i vodi ga prof. dr. sc. Ignac Lovrek. Od svibnja 2000. do rujna 2003. projekt vodi prof.dr.sc. Maja Matijašević. Od rujna 2003. do listopada 2011. projekt je vodio prof. dr. sc. Gordan Gledec.

Vođenje projekta od listopada 2011. godine preuzima dr. sc. Marin Vuković.

Zašto koristiti katalog WWW.HR , a ne tražilicu (npr. Google)?

Katalog možete koristiti ako želite tražiti željene stranice u kolekciji linkova koje su pregledali i razvrstali (inteligentni) administratori kataloga, a ne automatizirani program koji ne razlikuje značenja ključnih riječi. Ako niste sigurni kako suziti izbor potencijalno korisnih stranica, koristite katalog. Tako možete vidjeti i međusobne odnose kategorija i prijavljenih stranica te shvatiti koje ključne riječi možete upotrijebiti kako bi dodatne stranice pronašli preko tražilica Bing ili Google. Također, katalog Vam može predočiti popularnost pojedine teme i njenu pokrivenost u web-prostoru Hrvatske. Dakako da ovom izjavom tvrdimo da mi imamo kategorizirane sve hrvatske web-stranice! ;-).

Koliko kategorija ima u katalogu, te koliko prijavljenih stranica?

Ukupno se u katalogu nalazi prijavljeno preko 25.000 različitih stranica u 14 osnovnih kategorija i preko 750 potkategorija. Ti brojevi svakodnevno rastu. Tjedno se na katalog uvrsti u prosjeku 50 stranica.

Zašto moje stranice nema u katalogu, a pretraživač Google je pronalazi?

Za razliku od pretraživača, koji za prikupljanje i indeksiranje stranica koriste posebne programe (robote) koji samostalno pretražuju mrežu i indeksiraju poveznice, WWW.HR je katalog stranica koji se popunjava ručno. Zato svaki autor, ako želi da mu se stranice nalaze na katalogu, mora popuniti formular za prijavljivanje stranica na katalog. Nakon toga, administrator provjerava prijavu te, ako prijava odgovara pravilima, uvrštava stranicu u katalog.

Mogu li na svoje stranice staviti obrazac za pretraživanje www.hr kataloga?

Svakako. Bitno je samo da je na vašim stranicama očito da se upit upućuje www.hr katalogu. Za izvorni HTML kod možete se obratiti administratoru kataloga na adresu marin.vukovic@fer.hr ili ga iskopirati s naših stranica.

Smijemo li koristiti sadržaj kataloga na našim stranicama?

Ne. Ako je katalog ili neki njegov dio zanimljiv posjetiteljima vaših stranica, preporučujemo povezivanje na katalog ili odgovarajuću potkategoriju, uz korektno navođenje izvora. Također, otvoreni smo za suradnju na punjenju i čišćenju kataloga.

Zašto nije etički preuzeti (ili preoblikovati) sadržaj kataloga?

Sadržaj kataloga koji vidite na stranicama samo je vidljiva strana posla na projektu. Izgradnja kataloga uključuje poslove programiranja, skupljanja prijava, provjere, editiranja, kategorizacije i tek tada objave samih linkova i opisa u katalogu. Ovime ne impliciramo da su linkovi dostupni putem kataloga naše vlasništvo, ali sam katalog, kao strukturirana kolekcija linkova sortiranih u odgovarajuće kategorije, jest proizvod rada na projektu i intelektualno vlasništvo. Preuzimanje "sadržaja" kao konačnog rezultata rada na projektu, u bilo kojem obliku, stoga nije dopušteno.