Pretraži katalog informacija Hrvatske

Računala i mreže

Posjeta: 3201

Dodano: 2.11.1999.

Popularnost: 0.46

http://www.nova.hr

Opis

Nova Kompjuterska Tehnologija d.o.o. programski paketi za ispunjavanje carinskih obrazaca i elektronsku carinsku prijavu, sa integriranim fakturiranjem i otpremničkim poslovanjem prilagođeni zakonima Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Lokacija