Religije

U hrvatskom Ustavu, u članku 40., jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja. Jednako tako, članak 41. kaže da su sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države, te da su vjerske zajednice slobodne, u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede, osnivati škole, učilišta, druge zavode, socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima, a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države.

Prema popisu stanovništva provedenom 2011. g. (u kojem nije bilo obvezno izjašnjavanje o vjerskoj pripadnosti) Republika Hrvatska ima 4.284.889 stanovnika, od kojih se katolicima izjasnilo 86.3%, pravoslavnima 4,4%, a muslimanima 1,5%.

Broj članova ostalih vjerskih zajednica pojedinačno ne prelazi 1%, dok je 3,8% izjavilo da ne pripada nekoj vjerskoj zajednici.

 

 

 Stanovništvo prema vjeri, popis stanovništva 2011.  
 Ukupno stanovnika 4.284.889
 Katolička crkva  86,3% 
 Pravoslavna crkva  4,4 %
 Islamska vjerska zajednica 1,5 %
 Agnostici i neizjašnjeni 3 %
 Nisu vjernici 3,8 %