Agencija za zaštitu osobnih podataka

Posjeta: 1743

Dodano: 10.1.2006.

Popularnost: 0.32

http://www.azop.hr/

Opis

Djelatnost Agencije je obavljanje upravnih i stručnih poslova u svezi sa zaštitom osobnih podataka. Agencija u okviru javnih ovlasti nadzire provođenje zaštite osobnih podataka, ukazuje na uočene zlouporabe prikupljanja osobnih podataka, sastavlja listu država i međunarodnih organizacija koje imaju odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka, rješava povodom zahjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih zakonom o Zaštiti osobnih podataka i vodi Središnji registar zbirki osobnih podataka

Lokacija