Udruga Miks

Posjeta: 3026

Dodano: 19.6.2006.

Popularnost: 0.47

http://www.udruga-miks.hr/

Opis

MIKS je nevladina, neprofitna udruga osnovana 2005 godine.To je udruga u koju se slobodno udružuju fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu radi ostvarivanja osobnih i zajedničkih potreba i interesa, a u cilju promicanja likovne, fotografske, kazališne, video umjetnosti, te ostalih umjetnosti, te u cilju edukacije putem umjetnosti.Surađujemo sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu.

Lokacija