Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Posjeta: 7479

Dodano: 22.9.2000.

Popularnost: 0.86

http://www.ihjj.hr/

Opis

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje središnja je hrvatska znanstvena ustanova za proučavanje i njegovanje hrvatskoga jezika. Osnovan je 1948., a pod sadašnjim imenom djeluje od 1997. godine. Temeljna je zadaća Instituta znanstveno proučavanje hrvatskoga jezika, njegovanje hrvatske jezikoslovne tradicije i očuvanje hrvatskoga jezičnog identiteta. Rad Instituta odvija se u okviru znanstvenoistraživačkih projekata. Uključuje u prvome redu obradbu i izdavanje temeljnih djela hrvatske suvremene i povijesne leksikografije, prikupljanje i obradbu dijalekatne i onomastičke jezične građe te izradbu raznorodnih jezikoslovnih priručnika.

Lokacija