Klinički bolnički centar Rijeka

Posjeta: 3136

Dodano: 20.7.2005.

Popularnost: 0.56

http://www.kbc-rijeka.hr

Opis

Klinički bolnički centar (KBC) Rijeka osnovan je 01. ožujka 1982. g. spajanjem tri, do tada samostalne bolnice, Dječje Bolnice 'Kantrida', Opće bolnice 'Braće dr. Sobol' i Opće bolnice 'dr. Zdravka Kučića'. KBC Rijeka jedan je od dva klinička bolnička centra u Hrvatskoj i centralna bolnička ustanova ovog dijela Republike Hrvatske. Također, KBC Rijeka je nastavna i znanstveno-istraživačka baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a sastoji se od 10 klinika, 1 kliničkog zavoda i 8 zavoda s ukupno 2975 djelatnika.

Lokacija