Hrvatski jezični portal

Posjeta: 12981

Dodano: 29.6.2005.

Popularnost: 1.88

http://hjp.novi-liber.hr/

Opis

Hrvatski jezični portal, internet projekt Novog Libera, prvi je internetom distribuirani enciklopedijski rječnik hrvatskoga jezika s integriranim spelling-checkerom i interaktivnim pravopisnim savjetnikom.

Lokacija