Hrvatski nacionalni korpus

Posjeta: 4505

Dodano: 22.1.2006.

Popularnost: 0.67

http://www.hnk.ffzg.hr/

Opis

Hrvatski nacionalni korpus najveći je i najznačajniji hrvatski korpus. Sastavlja se od 1998. u Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. obasiže više od 105 milijuna pojavnica.

Lokacija