Plovput d.o.o.

Posjeta: 3110

Dodano: 30.9.1998.

Popularnost: 0.35

http://www.plovput.hr/

Opis

osigurava uvjete za sigurnu plovidbu obalnim morem Republike Hrvatske, pruža usluge s područja pomorskih radijskih veza, obavlja poslove obračuna i plaćanja u međunarodnom radijskom prometu, projektiramo i izvodimo pomorske građevinske objekte, zanatske usluge, prodaja pomorskih nautičkih karata, publikacije, pomagala za navigaciju, nautičku opremu i opremu za sport i rekreaciju na moru, obucavamo pomorce za GMDSS zvanja.

Lokacija