Krapina, poljoprivredna zadruga

Posjeta: 1616

Dodano: 20.7.2005.

Popularnost: 0.26

http://www.krapina-pz.hr/

Opis

Zadruga pretežno djeluje na području grada Krapine, te općina Đurmanec, Petrovsko i Radoboj. Bavi se prizvodnjom jabuka na vlastitoj ekonomiji u Velikoj Vesi, te prizvodnjom cijepanog ogrijevnog drva u Lepajcima. Također se bavi i prodajom u veleprodaji i maloprodaji poljoprivrednog repromaterijala, poljo-strojeva, uređaja, aparata i alata, te prodajom građevinskog materijala, prehrane, pića i druge trgovačke robe. Svojim zadrugarima, kooperantima i drugim korisnicima pruža stručne usluge u poljoprivredi.

Lokacija