Edukacija.net portal

Posjeta: 3438

Dodano: 29.12.2004.

Popularnost: 0.56

http://www.edukacija.net

Opis

Edukacija.net je prvi edukacijski portal u Hrvatskoj i prvo virtualno učilište na kojem je moguće kupiti i pohađati seminar, dobiti stručnu pomoć i uputu, komunicirati s ostalim polaznicima i mentorima online škole, dobiti potvrdu o uspješno savladanom seminaru kao i saznati najnovije vijesti iz područja e-learninga. Portal edukacija.net je zamišljen kao središnje mjesto za objavu edukacijskih programa i sadržaja, neovisno o tome da li se radi o klasičnim predavanjima ili treninzima, e-learning programima ili nekom hibridnom modelu.

Lokacija