HROTE d.o.o.

Posjeta: 1347

Dodano: 19.12.2006.

Popularnost: 0.26

http://www.hrote.hr/

Opis

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE) s radom je započeo 4. travnja 2005. godine. HROTE obavlja djelatnost organiziranja tržišta električne energije kao javnu uslugu, pod nadzorom Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Lokacija