Genting d.o.o. - agencija za promet nekretnina - Pula, Hrvatska

Posjeta: 1800

Dodano: 27.3.2006.

Popularnost: 0.35

http://www.genting.hr

Opis

Naša agencija se isključivo bavi posredovanjem u prometu nekretnina na području Pule i Istre već skoro 12 godina, tako da smo jedna od najstarijih agencija u Istri. U obavljanju svoje funkcije posredovanja u kupoprodaji nekretnina, agencija pruža kompletnu uslugu pribavljanja potrebnih dokumenata o vlasništvu nekretnina, izvoda iz katastra , uvjerenja iz prostornog plana, izrade kupoprodajnih ugovora, uknjižba vlasništva u zemljišnim knjigama, prijava poreza na promet nekretnina a po potrebi i prijenosu režijskih troškova sa prodavatelja na kupca.

Lokacija