Centar za javne politike i ekonomske analize

Posjeta: 2034

Dodano: 20.11.2006.

Popularnost: 0.32

http://cea-policy.hr

Opis

Centar za javne politike i ekonomske analize zagovara implementaciju klasično liberalnih ideja individualne slobode i odgovornosti, slobodnog tržišta, vladavine prava, vlasničkih prava, deregulacije e-uprave, fiskalne discipline, ograničene uloge države, niskog poreza, stabilnosti cijena te jednostavnog pravnog okvira za poduzetničke slobode, investicijsku klimu i fleksibilnost tržišta rada.

Lokacija