Sveučilišna tiskara

Posjeta: 1166

Dodano: 7.7.2006.

Popularnost: 0.23

http://www.sveucilisnatiskara.hr

Opis

Sadašnje grafičko-izdavačko i trgovačko društvo Sveučilišna tiskara d.o.o. osnovana je 1990. godine i pravni je slijednik izdavačkog poduzeća Sveučilišna naklada Liber nad kojim je te godine proveden stečaj. Danas je Sveučilišna tiskara d.o.o. sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (u grupi - ostale pravne osobe), a u vlasništvu je (s podjednakim vlasničkim udjelima) Sveučilišta u Zagrebu i Zaklade Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potporu znanstvenika. S tridesetak zaposlenih pripada krugu srednje velikih tiskara.

Lokacija