hidroinzenjering d.o.o.

Posjeta: 1766

Dodano: 19.10.2005.

Popularnost: 0.28

http://www.hidroinzenjering.hr/

Opis

Hidroinženjering je društvo za građevinarstvo i usluge. Bavimo se građevinama za korištenje voda, obranu od štetnog djelovanja voda i zaštitu voda od zagađenja, ali i arhitektonskim projektiranjem, urbanizmom i studijama o utjecaju na okoliš.

Lokacija