B.a.B.e.

Posjeta: 4156

Dodano: 8.9.2004.

Popularnost: 0.58

http://www.babe.hr/

Opis

Mi vjerujemo da su spolna/rodna ravnopravnost i demokracija temeljne komponente svake demokracije i pravednog društva. Država koja niječe jednake mogućnosti, prava i zaštitu ženama, etničkim, političkim, spolnim i drugim manjinama ne može sebe nazivati demokratskom državom. B.a.B.e vjeruju da je unapređenje društvenog statusa žena nemoguće sve dok ženska prava nisu u potpunosti priznata i zaštićena.

Lokacija