Sputnik jezici

Posjeta: 2615

Dodano: 18.8.2006.

Popularnost: 0.44

http://www.sputnik-jezici.hr

Opis

Tvrtka Sputnik jezici omogućava izuzetno kvalitetnu poduku i prijevode ruskog, hrvatskog za strance,engleskog, njemačkog, talijanskog, francuskog, portugalskog, španjolskog i poljskog jezika. Programi se kreiraju na temelju analize interesa klijenta, a nastava je usmjerena na konverzaciju.

Lokacija