Studentski centar Varaždin

Posjeta: 2950

Dodano: 11.4.2000.

Popularnost: 0.40

http://www.scvz.hr

Opis

Studentski centar Varaždin je javna ustanova u sklopu Sveučilišta u Zagrebu, čija je djelatnost smještaj, prehrana i zapošljavanje studenata koji studiraju u Varaždinu, Čakovcu i Križevcima, te studenata iz Koprivnice i Bjelovara. Pored navedenog centar se brine i o zadovoljavanju kulturnih i sportskih potreba studenata.

Lokacija