Nautilus

Posjeta: 501

Dodano: 3.3.2010.

Popularnost: 0.13

http://www.nautilus-yacht-painting.com

Opis

Bojanja plastičnih, metalnih i drvenih brodova i brodskih elemenata. Sanacija i zaštita od korozije. Nautilus je ovlašteni aplikator Awlgrip i Awlcraft proizvoda. Za sanaciju i prevenciju osmoze koristimo se najmodernijim sistemima i alatima koji su uz visoko kvalitetne rezultate, i ekološki najprihvatljiviji. Za odstranjivanje osmozom zahvaćenih slojeva laminata koristimo Gel Plane, jedini alat s kojim se sa visokom preciznošću odstranjuje osmozom oštećeni sloj gelcoata i stakloplastike, a da se pritom bespotrebno ne oštećuju zdravi dijelovi laminata, ili pak izostave pozicije zahvaćene osmozom, što se kod primjene ostalih metoda sanacije osmoze učestalo dešava.

Lokacija