Pravobranitelj za djecu Republike Hrvatske

Posjeta: 4194

Dodano: 13.12.2004.

Popularnost: 0.59

http://www.dijete.hr/

Opis

Zakonom o pravobranitelju za djecu, koji je stupio na snagu 18. lipnja 2003. godine («Narodne novine» broj 96/2003) Republika Hrvatska je osnovala posebno i nadzorno tijelo kao instituciju sui generis, sa zadaćom da štiti, prati i promiče prava i interese djece na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona. Pravobranitelj za djecu djeluje neovisno i samostalno, držeći se načela pravičnosti i morala, nitko mu ne smije davati upute i naloge u njegovu radu, a on i njegovi zamjenici ne smiju pripadati niti jednoj političkoj stranci niti sudjelovati u političkim aktivnostima.

Lokacija