Print Shop

Posjeta: 743

Dodano: 25.11.2011.

Popularnost: 0.24

http://www.print-shop.hr

Opis

Nudimo digitalni tisak na vrhunskim digitalnim uređajima A3+ i velikog formata (maksimalna širina 205 cm). Ponuda uključuje grafičku pripremu i tisak letaka, plakata, posjetnica, knjiga, kalendara, fotografija velikog formata, umjetničkih reprodukcija i ostalo.

Lokacija