Centar za ekonomski razvoj i poslovne politike - CERP

Posjeta: 1033

Dodano: 9.1.2012.

Popularnost: 0.23

http://www.cerpcentar.com

Opis

Centar za ekonomski razvoj i poslovne politike (CERP2) je aktivni učesnik u kreiranju novih i analizi postojećih ekonomskih i socijalnih politika, promotor dobre javne uprave i kontinuiranog unaprjeđenja funkcioniranja javne administracije na svim razinama, te centar izvrsnosti za područja razvoja privatnog sektora, industrijskih i poslovnih politika i razvoja ljudskih resursa.

Lokacija