Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu - HURID

Posjeta: 1720

Dodano: 8.6.2012.

Popularnost: 0.40

http://www.hurid.hr

Opis

Nevladina udruga koja okuplja stručnjake (psihologe, logopede, edukacijske rehabilitatore, itd.) u području rane intervencije. HURID je osnovan 2007., a danas broji 109 članova i 121 volontera iz svih dijelova Republike Hrvatske. Misija HURID-a je stvaranje sustava rane intervencije i promicanje znanstveno utemeljenih programa koji će pridonijeti dobrobiti mlađe djece s biološkim ili socijalnim rizikom i kvaliteti života njihovih obitelji.

Lokacija